Home
Türk
Tarım Dışı Uygulamalar

Tekrar vejetasyon

Geri getirin.

Endüstriyel tekrar vejetasyon projesinde, TWIG Kablosuz Kumandalarla bir arada kullanılan Nelson 800 Serisi Valfler.
Endüstriyel tekrar vejetasyon projesinde, TWIG Kablosuz Kumandalarla bir arada kullanılan Nelson 800 Serisi Valfler.

Nelson Rotator® ve Big Gun® sprinklerler, endüstri, madencilik ve arazi ıslahı uygulamaları için vejetasyonun tekrar sağlanmasına etkili biçimde yardımcı olur.

Tekrar vejetasyonla, nehir kenarında tampon şeritler oluşturulabilir, erozyon önlenebilir ve ıslah edilen arazilerde eğimler dengelenebilir. Tekrar vejetasyon, rüzgarın sürüklediği toz veya fırtınanın sürüklediği yüzeysel akış nedeniyle, kontamine olmuş toprağın endüstriyel bölgelerin dışına çıkmasını engeller ve bu çok önemlidir. Yerleşik veya geçici sulama sistemleri, bu vejetasyonun hızlıca sağlanmasına ve çevresel hasarın en düşük düzeye indirilmesine yardımcı olabilir. Sprinkler sistemini Nelson Kumanda Valfleri ve bir TWIG® Kablosuz Sistemle bir arada kullanarak bu ıslah ürünlerini aşırı sulamaktan kaçının.


Islah için atık su kullanımı:

Büyük madencilik alanlarında ya da endüstriyel alanlarda ıslak ve tekrar vejetasyon için yüzeysel akış veya arıtılmış su kullanırken, maksimum dayanıklılık, daha az tıkanma ve en fazla kapsam yarıçapını elde etmek için Nelson Big Gun® sprinklerlerini göz önünde bulundurun.

Erozyona yatkın alanların ıslahı:

Nelson Rotator® Sprinklerleri, yüksek düzeyde eşbiçimliliğe ve hafif uygulama oranlarına sahip olmaları sayesinde, erozyona yatkın alanlarda iyi işlev gösterir. Özellikle tohum yatakları ve kırılgan bitki nakilleri sağlanması için tasarlandıklarını unutmayın. Nelson Rotator® Sprinklerleri, ayrılabilir yükselticilere ya da besleme borusu tertibatlarına monte edildiklerinde, tekrar vejetasyon gerekebilecek hemen her yere konabilir.

Kaynaklar
PDF
1000 Series Valve & TWIG® Wireless Automation Catalog
PDF
R2000WF Rotator® Sprinklers
PDF
Big Gun® Çözümleri
Önerilen ürünler Tekrar vejetasyon